Odpowiedzi

2010-02-24T18:02:31+01:00
Istnienia Boga nie można ani udowodnić, ani nie można mu zaprzeczyć. Biblia mówi nawet, że musimy przez wiarę zaakceptować istnienie Boga: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (List do Hebrajczyków 11:6). Gdyby Bóg tego chciał, mógłby po prostu się pojawić i udowodnić całemu światu, że istnieje. Ale gdyby to zrobił, nie musielibyśmy w niego wierzyć. Jak mówi werset:„ Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (Ewangelia wg św. Jana 20:29).
Mimo wszystkich tych argumentów Biblia mówi, że ludzie odrzucają jasną i niezaprzeczalną wiedzę o Bogu i wierzą w kłamstwo. List św. Pawła do Rzymian 1:25 mówi: „Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen”. Biblia również oświadcza, że ludzie nie będą mieli wymówki, jeśli nie uwierzą w Boga. „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy” (List św. Pawła do Rzymian 1:20).
2010-02-24T18:03:15+01:00
Oczywiście że istnieje...
Przypomnij sobie o wszystkich cudach jakie stały się
na świecie, nawet w najbliższym czasie u nas w Polsce..
2010-02-24T18:04:54+01:00
Nie ma dowodów na to , że Bóg istnieje , są tylko domniemania i "nibydowody".
Tu moge ci podac kilka linkow jak chcesz:
http://www.kazdystudent.pl/a/istnienieboga.html
http://czy-bog-istnieje.blogspot.com/
http://www.epuls.pl/fw/2149411/czy-bog-istnieje
Na tym właśnie sięopiera wiara, nie na dowodach tylko na ślepemu oddaniu i niewiedzy.
1 5 1