Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T10:03:04+01:00
3C₂H₅CH₂OH + Sb₂O₃ ---> 3C₂H₅CHO + 2Sb + 3H₂O

2Sb⁺³ + 6⁻ = 2Sb⁰ | 2 | 1
C⁻¹- 2e⁻ = C⁺¹ | 6 | 3

3C₃H₅(OH)₃ + 7K₂Cr₂O₇ + 28H₂SO₄ ---> 7Cr₂(SO₄)₃ + 7K₂SO₄ + 9CO₂ + 40H₂O

2Cr⁺⁶ + 6e⁻ = 2Cr⁺³ | 14 | 7
2C⁻¹ - 10e⁻ = 2C⁺⁴ | 6 | 3
C⁰ - 4e⁻ = C⁺⁴

3CaC₂O₄ + 8HNO₃ ---> 3Ca(NO₃)₂ + 2NO + 6CO₂ + 4H₂O

N⁺⁵ + 3e⁻ = N⁺² | 2
2C⁺³ - 2e⁻ = 2C⁺⁴ | 3