Odpowiedzi

2010-02-24T18:53:34+01:00
1. jest to iloraz przyrostu prędkości i przyrostu czasu
a = Δv/Δt
2. t=6s
v = 18 m/s

a = 18/6
a = 3 m/s²

3.a)
y = ax+b

4 = a * 4 + 2
4-2 = 4a
2=4a
a = ½

b) (2+4)*4/2 = 6*4/2 = 12 m

c) ruch jednostajnie przyspieszony

d) nr 1

4. nie wiem o co chodzi.

5. a = 4 m/s²
v0 = 10 m/s
v = 30 m/s

a = (30-10)/t
a = 20/t
t = 20/4
t = 5s

s = 10 * 5 + ½ * 4 * 5²
s = 50 + 50
s = 100m