A)nazwij kolegę,który jest:
wesoły-
przystojny-
chytry-
gruby-
zazdrosny-
uparty-
skąpy-
złośliwy-
b) Nazwij człowieka,który:
nosi brodę-
ma wąsy-
nosi okulary-
wpada często w panikę-
lubi zbierać lub jeść grzyby-
odznacza się wielką siłą-


z góry ..thx. ;P

1

Odpowiedzi

2016-07-17T01:29:28+02:00
A)nazwij kolegę,który jest: wesoły- wesołek
przystojny-przystojniak
chytry-chytrus
gruby-grubas
zazdrosny-zazdrośnik
uparty-uparciuch
skąpy-skąpiec
złośliwy-złośliwiec
b) Nazwij człowieka,który:
nosi brodę-brodacz
ma wąsy-wąsacz
nosi okulary-okularnik
wpada często w panikę-panikarz
lubi zbierać lub jeść grzyby-grzybiarz
odznacza się wielką siłą-siłacz