1. Napisz równania reakcji nastepujacych pierwiastkow z tlenem:
a) siarki
b)glinu
c) magnezu

2. Podaj 2 rozne metody otrzymywania SO2, napisz rownania odpowiednich reakcji i opisz jak nalezy dana reakcje przeprowadzic.

3.Podaj 2 rozne metody otrzymywania CO2, napisz rownania odpowiednich reakcji i opisz jak nalezy przeprowadzic dany proces.Na dzis!
Daje naj!
Prosze ;****

2

Odpowiedzi

2010-02-24T19:06:47+01:00
1. a) S + O2 ----> SO2
b) 4Al + 3O2 -----> 2Al2O3
c) 2Mg + O2 ----> 2MgO
2. bezpośrednia synteza SO2 w reakcji siarki z tlenem lub reakcja rozkładu siarczanu IV mocnym kwasem np. HCl
Na2SO3 +2HCl -----> 2NaCl + SO2 + H2O
3. bezposrednia synteza CO2 w reakcji tlenu z węglem lub reakcja rozkładu węglanu mocnym kwasem, np. HCl
Na2CO3 + 2HCl ----> 2NaCl + CO2 + H2O
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T19:08:46+01:00
S + O2 --> SO2
4 Al + 3 O2 -> 2 Al2O3
2 Mg + O2 -> 2 MgO

S + O2 --> SO2
- spalanie siarki w tlenie. Na łyżeczce do spalań umieścić sproszkowaną siarkę i podpalić.

H2SO3 ---> H2O + SO2
- kwas siarkowy IV sam rozkłada się na wodę i tlenek siarki (IV) w temp. pokojowej... Przy podwyższonej temp. zjawisko następuje szybciej

Cu + 2 H2SO4 --> CuSO4 + SO2 + 2 H2O
Do stężonego kwasu siarkowego (VI) wkładamy blaszkę miedzi, zauważamy wydzielenie się pary białego koloru, clzi SO2

CO2

spalanie węgla:
C + O2 --> CO2
sproszkowany węgiel umieścić na łyżeszcze do spalań i podpalić...

spalanie gazu ziemnego - gaz ziemny to mieszanka propanu i butanu, weźmy jeden z nich:
2 C4H10 + 13 O2 ---> 8 CO2 + 10 H2O

tlenek węgla (II) czad jest łatwo palny - pali się on niebieskim płomieniem i powstaje wtedy CO2

2 CO + O2 --> 2 CO2
4 4 4