Zad.1
Ciało wykonuj drgania harmonicznie o okresie T=4s i amplitudzie 30cm. w chwili początkowej znajduje się w położeniu równowagi. Jaka będzie odległość ciała od położenia równowagi po upływie 1/4 sekundy?
Zad.2
Oblicz do jakiego napięcia podłączono żarówkę o oporze 484oma jeżeli natężenie płynącego przez nią prądu wynosi 0,47A?
Zad.3
Kulkę o ciężarze 0,1 N i objętości 20cm3 zanurzono w wodzie. Jaka jest wartość siły wypadkowej działającej na kulkę?
Zad.4
W roku ubiegłym w Suwałkach zanotowano zimą -32oC,a latem 34oC. Oblicz różnicę między najwyższą i najniższą temperaturą w skali Celcjusza i Kelvina.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T19:52:02+01:00
Zad 1
7,5 cm bo na 1s robi 30 cm a więc na 1.4 sek robi 1/4 z 30 cm
zad2
U=r*i
u=484*0,47=227,48V
zad3
Fw=Fg-Fwypory
Fg=0,1N
F wyporu=d*g*v=1000kg/m3*10kg/N*0,000020m3=0,2N
Fw=0,1-0,2=-0,1 będzie skierowana do góry
zad4
celsjusza 32-(-32)=64oC
kelwina -(273-31)+(273+34)=64