Reakcje (dobierz współczynniki stechiometryczne inaczej wyrównaj):
Cu + Cl2 -> CuCl2
Cu + S -> nie zachodzi
Wnioski: .........jest ......... aktywny niż ....... .
Aktywność metali ze wzrostem liczby atomowej w okresie ...... a w grupie ....... .

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-17T18:27:50+02:00
Chlor
bardziej
siarka
rośnie
spada
3 3 3
2009-10-17T20:09:43+02:00
Cu + Cl₂ -> CuCl₂
Nie trzeba dobierac jest OK:)
Cu + S -> nie zachodzi
Wnioski: chlor jest bardziej aktywny niż miedz.
Aktywność metali ze wzrostem liczby atomowej w okresie maleje a w grupie wzrasta .

PS nie jestem pewna tego wniosku...