17.rozwiąż równanie:
a)0,83x+0,82=0,23x+1,52
b)0,6x+2(0,1x-0,1)0,2(x+1)
c)0,1(x+1)-0,05(3x-10)=0,4-0,35x
19.ułóż i rozwiąż odpowiedznie równanie.
a)liczba o 3 większa od x jest 3 razy większa od x.
b)liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejsza od x
c)120% liczby x jest o 7 większe niż połowa liczby x
d)jeżeli zmniejszyny liczbę x o 30%,to otrzymamy liczbę o 8 od niej mniejszą
20.Ułóż odpowiednie równanie i odpowiedz na pytanie.
a)suma pewnej liczby i liczby o 5 od niej mniejszej wynosi 15.co to za liczba?
b)co to za liczba,której 5% wynosi 11?
c)co to za liczba,której dwukrotność powiększona o 10 wynosi 16?
d)pewną liczbę podzielono przez 3,a następnie do ilorazu dodano 5 i otrzymano połowę wyjściowej liczby.co to za liczba

3

Odpowiedzi

2010-02-24T20:56:28+01:00
O.83x - 0,23x = 1,52 - 0,82
0,6x =0,7
x= 1,167

b)0,6x+2(0,1x-0,1)0,2(x+1)
0,6x + (0,2x-0,2)(o,2x + 0,2)
0,6x + 0,4x^2 -0,4
delta teraz 0,6 * 0,6 - 4(-0,4)(0,4)
0,36 + 0,64 =1
pierwiastek z delty = 1 wiec
x1 = (0,6 - 1) /2= -o,2
x2 = (0,6 + 1)/2= 0,8

na razie tyle zaraz dodam wiecej
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T21:04:30+01:00
A) 0,83x- 0,23x= 1,52+ 0,82
0,6x= 2,34 /:0,6
x=3.9
b)0,6x+2(0,1x-0,1)=0,2(x+1)
0,6x+ 0,2x- 0,2=0,2x+0,2
x- 0,2x= 0,2+0,2
-0,8x=0,4 /:(-0,8)
x= -0,5
c)0,1(x+1)-0,05(3x-10)=0,4-0,35x
0,1x+0,1- 0,15x-0,5= 0,4- 0,35x
0,1x- 0,15x+0,35x=0,4- 0,1+0,5
0,21x=0,8 /:0,21
x=3,8
19)
3+x=3x
x-3x=-3
-2x=-3 /(-2)
x=1½

sory że nie wszystko ale nie mam czasu musze lecieć;*1 5 1
2010-02-24T21:11:24+01:00
17. a) 0,83x+0,82=0,23x+1,52
0,83x-0,23x=1,52-0,82
0,6x=0,7
x=1 1/7

b) 0,6x+2(0,1x-0,1)0,2(x+1)
? brak znaku równości

c) 0,1(x+1)-0,05(3x-10)=0,4-0,35x
0,1x+0,1-0,15x+0,5=0,4-0,35x
0,1x-0,15x+0,35x=0,4-0,1-0,5
0,3x=-0,2
x=-2/3

19. a) 3+x=3x
-2x=-3
x=1,5

b) x-5=0,5x
-0,5x=-5
x=10

c) 120%x=7+0,5x
1,2x=7+0,5x
0,7x=7
x=10

d) 70%x=x-8
0,7x=x-8
0,3x=-8
x=-26 2/3

20. a) x+x-5=15
2x-5=15
2x=10
x=5

b) 5%x=11
0,05x=11
x=220

c) 2x+10=16
2x=6
x=3

d) 1/3x+5=0,5x
1/3x-0,5x=-5
-1/6x=-5
x=30