1 Co należy zrobić aby z roztworu nasyconego otrzymać roztwór nienasycony? zaznacz poprawną odpowiedz
a-podwyżyszyć temperature
b- dosypać substancji
c-odparować wodę
d-obniżyć temperaturę
10.oblicz i zaznacz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 15g cukru w 175g wody

2

Odpowiedzi

2010-02-24T21:05:15+01:00
1.a
10. ms=15g
mr=15g+175g=190g

Cp= ms/mr *00%
Cp=15g/190g*100%
Cp=8%
2010-02-24T21:08:16+01:00
Witaj, Oczywiście, że na 1 pytanie odp = (a).
Hmm, pyt 10 = ms=15g.
mr=15g+175g=190g
Cp=ms/mr*00%%*
Cp=15g/190g*100g%%
Cp=8% :)

BY ALBERT
Polecam się na przyszłość :]