Odpowiedzi

2009-10-17T18:51:57+02:00
2Mg + O2 -> 2MgO

2H2 + O2 -> 2H2O

S + O2 -> SO2

Cl2 + H2 -> 2HCl

4K + O2 -> 2K2O
2009-10-17T18:53:27+02:00
Scinanie sie białka
kiszenie ogórków
gotowanie wody
wypiek chleba
trawienie
13 5 13
2009-10-17T18:55:54+02:00
1. Przykłady reakcji egzotermicznych:

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
w wyniku tej reakcji jest wydzielane cieplo.

2. Przykłady reakcji endotermicznych

NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O

w wyniku tej reakcji ciepło jest pobierane.

3. Przykłady reakcji endoenergetycznych

A) Reakcja elektrolizy chlorku miedzi II (CuCl2):

CuCl2 → Cu2+ + 2Cl-

w wyniku tej reakcji ciepło jest pobierane.

4. Przykłady reakcji egzoenergetycznych
P4 + 5O2 →2P2O5 + energia świetlna
W wyniku tych reakcji ciepło jest wydzielane.