1)Przedstaw funkcję w postaci kanonicznej f(x)=-2x²-7x+5
2)Przedstaw funkcję w postaci iloczynowej f(x)=-3x²+5x-2
3)oblicz miejsce zerowe funkcji
a)f(x)=5x²-7x+2
b)f(x)=-2(x-3)²+5
4)Rozwiąż równania
a)x²-8x+7=0
b)(x-3)²=2x-(x-3)(x+3)
c)-2(x+1)²=-7
5)Rozwiąż nierówności
a)3x²-5x+1≤0
b)(3x-1)²>(5x+2)²

Z góry bardzo dziekuje:)

1

Odpowiedzi

2010-02-25T13:26:56+01:00
1. Oblicz delte i wierzcholki paraboli p ,q .A postac kanoniczna y=a(x-p)do kwadr. + q
powinna tak wygladac: y= -2(x + 1 3/4)-1 1/8

2 .Oblicz :delta wynosic musi 1 i pierwiastek 1.licze pierwiastki x1 i x2
x1=1
x2= 2/3
postac iloczynowa y= a(x-x1) ( x-x2)
zatem tak bedzie : y= -3(x-1)(x-2/3)

3. A) oBLICZ DELTE ,OBA PIERWIASTKI X1 I X2 I TO BEDA MIEJSCA ZEROWE .bO W TYCH MIEJSCACH PARABOLA PRZETNIE OS X

b(. tak samo rozwiaz ,ale nawias do kwadratu to z wzoru :
a kw.- 2 ab +b kw
4. Rownanie rozwiaz jak poprzednie z delta i x1 ,x2.

5 tak samo z wzoru a kw...itd ale w nierownosci niewiadome przerzucasz na lewo a wiadome na prawo .Wyliczasz x i gotowe.