Zużycie prądu mierzy sie w kilowatogodzinach (kWh). Oblicz, ile srednio prądu zuzyła rodzina adasia w ciagu jednego miesiaca:
009034,5 kWh-Stan licznika z 1-czerwca
009754,2 kWh-Stan licznika z 1 wrzesnia
KTO MI PODA ROZWIĄZANIE,OBLICZENIA I ODPOWIEDŹ.
DOSTANIE 16-PUNKTÓW
PROSZE O ROZWIAZANIE

1

Odpowiedzi

2010-02-25T12:58:20+01:00
009754,2-009034,5=719.7kWh
719.7:3=239.9kWh
3 5 3