Odpowiedzi

2010-02-25T13:10:19+01:00
Przyczyny:
1. chemiczne, np. stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych
2. biologiczne, np. kruszenie skał przez rozrastające się korzenie roślin
3. fizyczne, np. na skutek działalności wiatru, zmian temperatury, działalności wody
4. złe składowanie odpadów
5. nadmierny wypas zwierząt
6. wycinanie i wypalanie lasów
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T13:10:26+01:00
Przez niszczenie gleb należy rozumieć ich dewastację oraz degradację. W wypadku dewastacji mamy do czynienia z całkowitym zniszczeniem gleb, któremu towarzyszy zazwyczaj silne przekształcenie, a nawet spustoszenie powierzchni terenu. Sytuacja taka występuje tam, gdzie ziemię zabrano pod budownictwo lub gdzie przykryto ją warstwą asfaltu. Podobne zmiany występują na terenach przemysłowych, gdzie duże powierzchnie ziemi zostały pokryte zwałowiskami różnorodnych odpadów kopalnianych, hutniczych lub innych. Doprowadza się w ten sposób do powstania trwałych nieużytków, których zagospodarowanie jest niezwykle trudne. Krańcowym przykładem dewastacji jest odkrywkowe pozyskiwanie kopalin. Kopalnictwo odkrywkowe niszczy nie tylko gleby i powierzchnię terenu, ale całkowicie dewastuje układ warstw geologicznych w głębi ziemi, i to do znacznych głębokości. W rezultacie zostają zupełnie zniszczone wszelkie mechanizmy procesów glebotwórczych, naturalne procesy regulacyjne wód oraz świat roślinny i zwierzęcy. Po eksploatacji odkrywkowej pozostaje całkowita pustynia, na której z jeszcze większym nasileniem występuje erozja wodna i wietrzna i która staje się na wiele lat źródłem zanieczyszczeń pyłowych dla sąsiednich , a nawet odległych terenów.
2010-02-25T13:11:03+01:00
1. Erozja
2. Zmiany stosunków wodnych.
3. Melioracje.
4. Wydeptywanie gleb.
5. Degradacja gleb.