Zadanie 1. Napisz słowami:

1,0025 - ...................................................................................................

Zadanie 2. Napisz za pomocą cyfr:

dwie całe i dwanaście dziesięciotysiącznych -.. ...........................

Zadanie 3.Zamień ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i zapisz w postaci dziesiętnej:

7/8 =

2/3 =

Zadanie 4.Zamień ułamek zwykły na ułamek dziesiętny z dokładnością do części setnych

5/6 =

4/9 =

Zadanie 5.Wstaw odpowiedni znak:<,>,=

3,025 3,0025
1,20 1,20000
0,0101 0,00202

Zadanie 6. Wykonaj działania:

12,6 + 378,988 =
127,1 - 98,999 =
2,6 x 0,24 =
25,25: 1,5 =

Zadanie 7. Oblicz:

1,5 x 100 =
0,6: 100 =
12,4 x 10 =
132,2: 1000 =

Zadanie 8. Podnieś do potęgi:

(3/4)² =
(0,5)² =

Zadanie 9 *.Oblicz:

2,6 x 1/2 + 6,8: 2 2/5 =

(2/5 - 0,5)² + 3,5 =

2

Odpowiedzi

2010-02-25T15:24:28+01:00
Zadanie 1. Napisz słowami:

1,0025 - .jedna cała i 25 dziesięciotysięcznych..................................................................................................

Zadanie 2. Napisz za pomocą cyfr:

dwie całe i dwanaście dziesięciotysiącznych -.. 2 ,0012...........................

Zadanie 3.Zamień ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i zapisz w postaci dziesiętnej:

7/8 =8,75

2/3 =

Zadanie 4.Zamień ułamek zwykły na ułamek dziesiętny z dokładnością do części setnych

5/6 =0.88

4/9 =0,44

Zadanie 5.Wstaw odpowiedni znak:<,>,=

3,025 =3
,0025
1,20 =1,20000
0,0101 >0,00202

Zadanie 6. Wykonaj działania:

12,6 + 378,988 =391,588
127,1 - 98,999 =0
2,6 x 0,24 =0,624
25,25: 1,5 =10,1

Zadanie 7. Oblicz:

1,5 x 100 =150
0,6: 100 =0,006
12,4 x 10 =124
132,2: 1000 =0,1322

Zadanie 8. Podnieś do potęgi:

(3/4)² =9/16
(0,5)² =0,25

Zadanie 9 *.Oblicz:

2,6 x 1/2 + 6,8: 2 2/5 =

(2/5 - 0,5)² + 3,5 =3,41
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T15:29:06+01:00
Zad 1.jeden cały i dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych
zad 2.2,0012
zad 3. 0,875 - 0,9 0,6666... - 0,7
zad 4. 0,83 0,44
zad 5. 3,025 > 3,0025
1,20 = 1,20000
0,0101 > 0,00202
zad 6. 391.588
28.101
0.624
16.333...
zad 7. 150
0.006
124
0,1322
zad 8. 9/16
0,25
zad 9. 4,1333...
3,51