Odpowiedzi

2010-02-25T17:53:18+01:00
1.Targowica została zawiązana w 1792 r., niewątpliwie jest jednym z największych synonimów zdrady narodowej. Należeli do niej konserwatyści m.in.: Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Jeszcze przed zawiązaniem targowicy byli wielką opozycją wobec Poniatowskiego i zmian jakie chciał wprowadzić. Np. podczas ogłoszenia konstytucji 3 maja jeden z przyszłych Targowiczan Jan Suchorzewski zagroził, że zabije swojego syna, jeśli ustawa przejdzie.
Dążyli do współpracy z Rosją, ślepo wierzyli, że Katarzyna detronizująca Poniatowskiego zaprzestanie rozbiorów. To m.in. zdradziecka polityka targowiczan na rzecz zaborcy była jedną z przyczyn II i III rozbioru Polski. Po II rozbiorze przyłączył się do nich sam król. Targowiczanie zrozumieli swój błąd po 1795r. i wyemigrowali z kraju. Jednak prawda jest także taka, że oni sami zostali oszukani z racji tego, że ufali carycy Katarzynie, że nie dokona kolejnych rozbiorów. Jednak byli zbyt naiwni…
2.Kosynierzy- oddział polski biorący udział w powstaniu kościuszkowskim, dzięki ich brawurowej szarży zwyciężyliśmy m.in. pod Racławicami. Osoby te były zwykłymi chłopami, którzy byli uzbrojeni w arcyniebezpieczną broń-kosę na sztorc
Klasycyzm- okres w stuce i literaturze, charakteryzował się prostotą i nawiązywał do antyku.
3.Rewolucja francuska wybuchła 14 VII 1789r. kiedy zburzono więzienie polityczne-Bastylie-symbol francuskiego absolutyzmu. Społeczeństwo było zdenerwowane: bezrobociem, kryzysem gospodarczym, rozrzutnością pary królewskiej, absolutyzmem. Do wybuchu rewolucji zachęcały także idee oświecenia.
4. Uchwalenie konstytucji 3 maja:zniesienie liberum veto, wolność osobista, Sasi dynastią panująca, religią panującą – katolicyzm;
Zlikwidowanie Rady Nieustającej
Zainicjowanie współpracy z Prusami
Uchwalenie ustaw i praw o sejmikach i miastach
1 5 1