Odpowiedzi

2010-02-25T17:36:36+01:00
1. Powstaje jako produkt uboczny w reakcji nitrowania.
woda

2. Potrzebne jest w reakcji chlorowania alkanów.
światło

3.Węglowodory zawierające wiązanie podwójne.
alkeny

4.Powstaje w wyniku reakcji polimeryzacji.

polimer