Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T17:50:25+01:00
Oblicz CP i CM roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 20 gram CUSO4 w 250 gramach H2O d otrzymanego roztworu=1,15 g/cm sześcienny

ms - 20 g
mr = 20 + 250 = 270 g
d = 1.15g/cm³
M CuSO4 =63 + 32 + 64 = 159g/mol
Cp = ms/mr * 100 %
Cp = 20/270 * 100%
Cp = 7,4 % ( stężenie procentowe)

d = m/V
V = m/d
V = 270/1,15
V = 234,8 cm³ = 0,2348 dm3

n = m/M
n = 20/159
n = 0,126 mola

Cm = n/V
Cm =0,126/0,2348 = 0,54mol/dm3 ( stężenie molowe)