1. Na skoczni narciarskiej typu K120 liczbę punktów za skok długości x metrów oblicza się według wzoru:
liczba punktów = 60+ (x-120) x 1,8
Ile punktów otrzymuje zawodnik za skoki długości 100m, 120m, i 130,5m?

Uwaga. Do punktów za długość skoku dolicza się także punkty za styl.

1

Odpowiedzi

2010-02-26T00:02:23+01:00
1. Na skoczni narciarskiej typu K120 liczbę punktów za skok długości x metrów oblicza się według wzoru:
liczba punktów = 60+ (x-120) x 1,8
Ile punktów otrzymuje zawodnik za skoki długości 100m, 120m, i 130,5m?

y-liczba ptk
x-liczba metrow

y=60+(x-120) x 1,8

a) y=60+(100-120) x 1,8
y=60-20 x 1,8
y=60-36
y=24 ptk

b) y=60+(120-120) x 1,8
y=60+0 x 1,8
y=60 ptk

c) y=60+(130,5-120) x 1,8
y=60+10,5 x 1,8
y=60+18,9
y=78,9 ptk