Zad1
Z trzech jednakowych sześcianów o krawędzi 2m ułożono prostopadłościan. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu.
zad2
Akwarium w kształcie prostopadłościan o wymiarach: długość 50cm, szerokość 20cm, wysokość 40cm wypełniono do połowy wodą. O ile centymetrów podniesie się poziom wody, jeżeli dolejemy 5 litrów wody?
zad3
Drewniany klocek w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 8cm X 4cm X 5cm pomalowano na zielono i pocięto na 160 jednakowych sześcianików. Ile sześcianików ma 3
ściany zielone, ile ma 2 ściany zielone, a ile 1 ścianą zieloną? Ile jest sześcianików, które nie są pomalowane?
zad4
Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty którego podstawą jest równoległobok. Oblicz jego objętość. Wymiary:
krawędź ściany bocznej- 5dm
podstawa- h= 3dm, a=4dm b=4dm
Czy ktoś mógłby wykonać obliczenia do tego z góry
dzięki.

1

Odpowiedzi

2010-02-26T08:34:03+01:00
Zadanie1
P₁=2m×2m=4m²
P₂=2m×2m=4m²
P₃=2m×2m=4m²
Pc=(2m²+2m²+2m²)×2=16m²

zadanie2
Dane:
50cm=5dm
30cm=3dm
20cm=2dm

Rozwiązanie:
3l=3dm³
3dm³=5dm×3dm×0,5dm
0,5dm=2cm
odp: poziom wody podniesie się o 2cm.

zadanie4
Pp=4dm×3dm=12dm²
V=12dm²×5dm=60dm³
Pp-pole podstawy graniastosłupa


V- objętość graniastosłupaNie umiem kilku sory.Pozdrawiam serdecznie;)


2 4 2