1. Jak zmieni się siła wzajemnego przyciągania grawitacyjnego dwóch ciał jeżeli odległość między nimi wzrośnie dwukrotnie?

2.Jak zmieni się siła wzajemnego przyciągania grawitacyjnego dwóch ciał jeżeli masa jednego ciała wzrośnie dwukrotnie, a drugiego zmaleje dwukrotnie?

---
mieliśmy temat o prawie powszechnego ciążenia i wzór
F = (G*m₁*m₂)/r²
m₁, m₂ - masy ciał, r - odległość miedzy ciałami , G - stała grawitacji
---

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T13:30:26+01:00
F=Gm₁m₂/r²
r₁=2r
F₁=Gm₁m₂:(2r)²
F₁=Gm₁m₂:4r²
F₁=¼F ,zmaleje 4 razy
b)
F=G2m₁×½m₂:r²
F=Gm₁m₂/r² ,nie zmieni się
1 5 1