Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:36:46+01:00
Graniastosłupem nazywamy wielościan, którego dwie ściany, zwana podstawami, są przystającymi wielokątami leżącymi w płaszczyznach równoległych, a pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi, są równoległobokami, których wszystkie wierzchołki są jednocześnie wierzchołkami podstaw.

Graniastosłup, którego podstawa jest n-kątem, nazywa się graniastosłupem n-kątnym.

Wysokość graniastosłupa to odcinek zawarty w prostej prostopadłej do jego postaw, któego końcami są punkty wspólne tej prostej z płaszczyznami zawierającymi podstawy graniastosłupa.

RODZAJE GRANIASTOSŁUPÓW

Graniastosłup prosty Graniastosłup prosty to graniastosłup, w którym krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw.

Długość wysokości granaistosłupa prostego jest równa długości jego krawędzi bocznej.


V = Pb * h Pb = 2p * h

gdzie: 2p - długość obwodu podstawy graniastosłupa,
Pb - pole powierzchni bocznej (suma pól ścian bocznych),
h - długość wysokości graniastosłupa.
Graniastosłup prawidłowy

Graniastosłup prawidłowy to graniastosłup prosty, którego podstawy są wielokątami foremnymi.

Długość wysokości granaistosłupa prawidłowego jest równa długości krawędzi bocznej.

*Prostopadłościan Prostopadłościan to graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami.:
Pp = a*b
Pb = 2(ac + bc)
Pc = 2(ac + ab+ bc)
V = abc

*Sześcian to prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie mają jednakową długość (ściany są kwadratami).:
Pc = 6a2
V = a3

Graniastosłup pochyły
Graniastosłup pochyły to graniastosłup, w którym krawędzie boczne nie są prostopadłe do podstaw.
W graniastosłupie pochyłym długość wysokości jest mniejsza od długości krawędzi bocznej.


Równoległościan
Równoległościan to graniastosłup, którego wszystkie ściany są równoległobokami.
V= Pp * h


45 4 45
2010-02-25T20:38:14+01:00
Graniastosłupy proste bryły, których wszystkie ściany boczne są prostokątami. Graniastosłup przyjmuję swoją nzwę odwielokąta który jest jego podstawą.
Graniastosłupy pochyłe - ich krawędzie boczne są równoległe, ale nie są one prostopadłe do podstawy. W graniastośłupie prostym krawędż boczna jest zarazem wysokością. Pole powierzcni graniastosłupa prostego to pole powierzcni wszysykich jego ścian.
Objętość prostopadłościanu obliczamy mnożąc jego długość szerokość i wysokość.
Proszę:)
47 4 47