Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T12:57:58+02:00
Jeżeli chcesz odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musisz zastanowić się czym w ogóle jest komunia święta i po co jest nam ona w ogóle potrzebna.Sakrament ten ustanowił sam Jezus Chrystus podczas swej Ostatniej Wieczerzy z uczniami. Nasz pan przygotował swoich uczni przez cudowne rozmnożenie chleba i mowę dziękczynną.Komunię Świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty, czyli spowiedzi. Trzeba również pamiętać o odprawieniu zadanej pokuty przez kapłana. Prosty z tego wniosek że sakramenty pokuty i Eucharystii są ze sobą nierozerwalnie połączone.
Przyczyną wszystkiego jest grzech od którego człowiek jako istota słaba i ułomna nie jest w stanie sama się uwolnić. Czasami po prostu nie możemy unieść bagażu tych emocji i dlatego przenosimy je na innych. Skutkiem życia w grzechu jest nie tylko utrata wolności człowieka w każdej postaci, to jest również utrata wolności wyboru, która staje się coraz słabsza. Grzech jest chorobą woli. Dramatyczna wręcz staje się sytuacja człowieka, który stawał się coraz bardziej niewolnikiem grzechu i diabła. W skrajnych przypadkach człowiek staje się niewolnikiem grzechu do tego stopnia, że wręcz zatraca poczucie wolności i już jej nie pragnie.
Z tej niewoli grzechu mógł wybawić człowieka tylko Chrystus, ponieważ tylko On był naprawdę wolny i bez cienia grzechu.
Spowiedź i komunia święta to nic innego tylko sakramenty Bożego miłosierdzia.
Czym komunia święta jest dla mnie? Jest kolejną szansą na poprawę i lepsze życie. Szansą której nikt inny mi nie da.
1 5 1