1.Przewodnik o długości 600m i średnicy drutu 1mm nawinięto na drewniany walec o średnicy 2cm, tak że zwoje ciasno przylegały do siebie. Przez otrzymany solenoid Płynie prąd o wartości 1A.
Oblicz wartość indukcji magnetycznej w solenoidzie.

2.W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 0.2T znajduje się przewodnik o długości 20cm. Oblicz I jakie płynie w przewodniku, jeśli po ułożeniu go prostopadle do linii pola ciężar przewodnika 0.4N zrównoważy siłę elektrodynamiczną.

Zadania obliczyłem samodzielnie i wydaje mi się że dobrze, ale upewnić się zawsze można.
Prosił bym o obliczenia, daję 'najlepsze'

1

Odpowiedzi

2010-02-25T23:30:29+01:00
Odp.2
Dane:
B=0,2[T]-tesli;
l=20[cm]=0,2[m];
F=0,4[N];
sin90=1;
Wzór:
F=BIl*sin90;
F=BIl II Bl;
I=F/Bl;
Jednostka:
[I]=[N/(T*m)]=[A];
Obliczenia:
I=0,4/(0.2*0.2);
I=0,4/0,04;
I=10[A].
Odp.2 W przewodniku płynie prąd I=10[A];
Pierwsze zadanie zginęło mi jak pisałem dlatego nie chcę punktów.