Zadanie.1.
Ile kg soli znajduje się w 6kg solanki no stężeniu 4% ?

Zadanie.2.
Do 5kg wody wlano (ostrożnie) ! 3kg kwasu o stężeniu 96%.Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.

Zadanie.3.
Zmieszano 3kg kwasu o stężeniu 60% z 2kg kwasu o stężeniu 50%. Jakie stężenie ma otrzymany roztwór ?

Zadanie.4.
Po roku stan lokaty zwiększył się z 350 zł do 3710 zł. Ile wynosiło oprocęntowanie tej lokaty ? ile będzie pieniędzy po kolejnym roku - zakładamy że oprocentowanie się nie zmieni.

Zadanie .5.
Baca ma dwa stada owiec : pierwsze z nich liczyło 40 owiec , a drugie 60 owiec . Po pewnym czasie liczebność pierwszego stada zrosła o 45 % a drugiego o 35 % . O ile procent wzrosła liczebność obu stad razem .

zadanie .6.
Powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 650 ha. 55% całego gospodarstwa stanowi ziemia orna, 15% łąki, a na pozostałej części rośnie las. Ile hektarów lasu ma to gospodarstwo ?
1

Odpowiedzi

2010-02-25T21:53:52+01:00
Zadanie.1.
Ile kg soli znajduje się w 6kg solanki no stężeniu 4% ?
ms=?
mr=6kg
cp=4

ms=6*4/100=0,24kg solanki

Zadanie.2.
Do 5kg wody wlano (ostrożnie) ! 3kg kwasu o stężeniu 96%.Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.
mr=8kg
ms=3
cp? ms*100%/mr
cp=300/8=37,5%

Zadanie.3.
Zmieszano 3kg kwasu o stężeniu 60% z 2kg kwasu o stężeniu 50%. Jakie stężenie ma otrzymany roztwór ?

ms1=3*60/100=1,8kg

ms2=2*50/100=1kg
ms=2,8
mr=5kg
cp=280/5=56%