Oblicz wartość ciężaru człowieka o masie 60 kg znajdującego się na Księżycu. Przyjmując, że przyspieszenie grawitacyjne ma tam o 6 mniejszą wartość niż na Ziemi. Przy rozwiązaniu zadania szczególną uwagę skup na prawidłowej technice rozwiązania zadania.

2

Odpowiedzi

2010-02-25T23:43:43+01:00
M=60kg
aziemi=10m/s^2
aksiezyca=10-6=4m/s^2
a=F/m << II zasada dynamiki
F=m*a
F=60kg*4m/s^2
F=240kg*m/s^2=240N
Chyba tak będzie, jak nie to przepraszam :D
1 1 1
2010-02-25T23:49:56+01:00
Odp.
Dane:
m=60[kg];
gz=10[N/kg]-przyspieszenie grawitacyjne Ziemi;
gk-przyspieszenie grawitacyjne Księżyca;
gk=gz/6;
gk=10/6=1,7[N/kg];
Fk=m*gk;
Jednostka:
[Fk]=[kg*(N/kg)]=[N];
Obliczenia;
Fk=60*1,7=102[N].
Odp.Ciężar na Księżycu wynosi Fk=102[N].
2 1 2