1.Winogrona zawierają 18% (% masowy) glukozy. Ile kilogramów glukozy można otrzymać z 80 kg winogron?
2.Ryboza- składnik kwasów nukleinowych- jest cukrem prostym o wzorze sumarycznym C5H10O5. Napisz równanie reakcji utleniania rybozy.
3.Oblicz stosunek masy węgla do masy wodoru i do masy tlenu w glukozie.
4.Ile kilogramów cukru można otrzymać z 2 ton buraków cukrowych o zawartości 20% cukru?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T09:19:26+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Z def. stęż. procent.
Cp=ms*100%/mr
ms=Cp*mr/100
ms=18*80/100
ms=14,4kg glukozy

2.
CH2(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CHO + Ag2O----->CH2(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-COOH + 2Ag
3.
mC=12u
mH=1u
mO=16u
mC : mH : mO = 6*12 : 12*1 : 6*16
mC : mH : mO = 72 : 12 : 96
mC : mH : mO = 6 : 1 : 8


4.
Z def. stęż. procent.
Cp=ms*100%/mr
ms=Cp*mr/100
1t=1000kg
1kg=1000g
2t=2000000g
ms=20*2000000/100
ms=400kg cukru
11 3 11