Odpowiedzi

2010-02-26T12:49:07+01:00
1.Odczytaj zapisy :
A)3N - 3 atomy azotu
B)2 ZnS - 2 cząsteczki siarczku cynku
C)2 N₂- 2 cząsteczki azotu
D)2 Fe - 2 atomy żelaza
E)5 H₂O - 5 cząsteczek wody
F)4 Cl - 4 atomy chloru
G)4 Cl₂O - 4 czasteczki tlenku chloru(I)

2.Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczkach
a)4 Cl₂ - 8 atomów chloru
b)3 P ₄ - 12 atomów fosforu
c)5 K₂ O - 10 atomów potasu i 5 atomów tlenu
d)2 Cl₂O₅ - 4 atomy chloru i 10 atomów tlenu
e)3 H₂SO₄ - 6 atomów wodoru, 3 atomy siarki i 12 atomów tlenu
9 4 9
2010-02-26T12:51:51+01:00
1.Odczytaj zapisy :
A)3 N .-3 atomy azotu
B)2 ZnS-2 cząsteczki siarczku cynku
C)2 N₂- 2 dwuatomowe cząsteczki azotu
D)2 Fe-2 atomy żelaza
E)5 H₂O-5 cząsteczek tlenku wodoru(wody)
F)4 Cl-4 atomy chloru
G)4 Cl₂O-4 cząsteczki tlenku chloru
2.Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczkach
a)4 Cl₂-8 atomów chloru
b)3 P ₄-12 atomow fosforu
c)5 K₂ O- 10 atomów potasu i 5 atomow tlenu
d)2 Cl₂O₅-4 atomy chloru i 10 atomow tlenu
e)3 H₂SO₄-6 atomow wodoru,3 atomy siarki,12 atomow tlenu
wartościowość na końcu ma być
2010-02-26T16:47:51+01:00
1.
A)3 N - 3 atomy azotu
B)2 ZnS - 2 cząsteczki siarczku cynku (II)
C)2 N₂ - 2 dwu atomowe cząsteczki azotu
D)2 Fe - 2 atomy żelaza
E)5 H₂O - 5 cząsteczek tlenku wodoru lub 2 cząsteczki wody
F)4 Cl - 4 atomy chloru
G)4 Cl₂O - 4 cząsteczki tlenku chloru(I)


2.
a)4 Cl₂ - 8 atomów chloru
b)3 P ₄ - 12 atomów fosforu
c)5 K₂ O - 10 atomów potasu i 5 atomów tlenu
d)2 Cl₂O₅ - 4 atomów chloru i 10 atomów tlenu
e)3 H₂SO₄ - 6 atomów wodoru, 3 atomy siarki i 12 atomów tlenu
2 3 2