Dokończ zdania ! (Bardzo proste xdd)Prędkość w ruchu jednostajnym prosotliniowym jest wielkością stałą i równa jest ilorazowi drogi przez czas, w którym ta droga została przebyta.

v= s/t

Jeżeli droga wzrosła dwukrotnie, to czas potrzebny na jej przebycie był........... .

Jeżeli droga zmalała czterokrotnie. to czas potrzebny na jej przebucie był ................ .


Droga w ruchu jednostajnie prostoliniowym jest iloczynem prędkości i czasu, w którym ta droga została pokonana

s=v * t

Jeżeli czas wzrośnie dwa razy to droga........................................................................................

Jeżeli czasm zmaleje trzy razy to droga.......................................................................................

Zatem droga i czas w ruchu jednostajnie prostoliniowym są wielkościami.............................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T15:38:46+01:00
Jeżeli prędkość nie zmieniła się, to
w 1. "2 razy dłuższy
w 2. 4 razy krószy

w 3. droga też wzrośnie 2 razy
w 4. też zmaleje trzy razy
w. 5 wielkościami wprost proporcjonalnymi
17 4 17