Odpowiedzi

2010-02-26T16:07:28+01:00
1.Wyrażenie 2a²b²-8a²b jest równe iloczynowi

2a²b²-8a²b =2a²b(b-4)

2.Podstawa prostopadłościanu jest kwadratem o boku a objętość tego prostopadłościanujest równa 8a²+4a³ Ile wynosi wysokość tego prostopadłościanu

V=Pp*H
Pp=a²
V=8a²+4a³
8a²+4a³=a²*H /:a²
8+4a=H
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:09:22+01:00
Zad.1
Wyłączamy wyrażenie 2a²b przed nawias:
2a²b²-8a²b = 2a²b(b - 4)

Zad.2
podstawa prostopadłościanu to kwadratem o boku a
pole podstawy a²
objętość prostopadłościanu 8a²+4a³
obliczamy wysokość tego prostopadłościanu:
(8a²+4a³): a² = 8a²: a² + 4a³: a² = 8 + 4a
{korzystamy z dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian}
Odp. Wysokość prostopadłościanu jest równa 8+4a.
1 5 1