Uwaga!!wszystko z ćwiczenia Z Pitagorasem przez gimnazjum klasa 1 zeszyt 1
ćw.3.7/7
Do ilorazu liczb 123 przez 10 dodaj iloczyn liczb 1/5 i 6,1.
ćw.3.8/7
O ile liczb 3,2 i 0,8 jest mniejszy od ilorazu liczby pierwszej przez drugą?
ćw.9.8/8
Masa towarowa brutto jest równa 201,6 kg.Waga opakowania stanowi 1/24 masy brutto.Oblicz wagę netto.+odpowiedz prosze
ćw.3.10/8
oblicz,ile samochodów sprzedała firma w ciągu pół roku,jezeli w I kwartale sprzedano 360 samochodów, co stanowiło 5/6 liczby sprzedanych samochodów w drugim kwartale tego roku.
ćw.3.11/9
Trasa trzyetapowego rajdu samochodowego wynosiła 1092 km.Pierwszy etap stanowił 1/3 długości całej trasy, a drugi był dłuższy o 25km 400m od pierwszego.Oblicz długośc trzeciega etapu tego rajdu.
ćw.3.12/9
W sadzie posadzono jabłonie,śliwy i grusze.Posadzono 36 jabłoni,co stanowilo 2/3 liczby wszystkich posadzonych dzrzew owocowych.Śliwy stanowiły 4/9 liczby pozostałych dzrzew owocowych.Oblicz ,ile posadzono grusz w tym sadzie.
ćw.3.13/10
Mama kupiła 3/4 kg sera po 24,40 zł,20 dag szynki po 36 zł, 1,6 kg miesa po 26 zł oraz 40 dag pomidorow po 12 zł za kg.Oblicz ile wazyły zakupy i ile za nie zapłacił mama.
3.15/11 *
Obwod działki w ksztalcie prostokata jest rowny 254 m.Jeżeli dlugosc jednego boku byłaby mniejsza o 2,5m a drugiego wieksza o 3,5 m to dzialka musiala by mniec ksztalt kwadratu.
a)Oblicz pole powstalego kwadrartu
b)Oblicz pole prostokatnej dzialki.

DO WSZYSTKICH ZADAŃ POPROSZE O WSZYSTKIE OBLICZENIA I ODPOWIEDZI
DAJEE najlepsza błagam ! pzdr ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T17:33:52+01:00
Ćw.3,7/7
123÷10+⅕×6,1=12,3+⅕×61/10=12,3+61/50=12,3+1 11/50=12 3/10+1 11/50=12 15/50+1 11/50=13 36/50=13 18/25
ćw.3,8/7
3,2÷0,8-3,2×0,8=4-2,56=1,44
ćw.9,8/8
1/24 z 201,6= 1/24×2016/10(skróć 24 z 2016)=84/10=8,4
201,6-8,4=193,2
odp.Waha netto wynosi 199,2 kg.
ćw.3,10/8
I -360
II-⅚=360=432
⅚ z x=360
360×6/5=x
360/1×6/5(skróć 360 z 5)=432/1=432
360+432=792
odp. W ciągu pół roku firma sprzedała 792 samochody.
ćw.3,11/9
trasa=1092km
I etap=⅓ z 1092km=x=364 km
II etap=x+25km 400 m=389,4
III etap=trasa-(I + II)
I ⅓×1092/1(skróć 3 z 1092)=364/1=364
II 364+25,4=389,4
III 1092-(364+389,4)=338,6
odp. III etap tego rajdu ma długość 338 km 600m.
ćw.3,12/9
jabłonie:
⅔ z x=36
3/2 × 36/1(skróć 2 z 36)=54/1=54-wszystkie drzewa
54-36=18-pozostałe drzewa
śliwy:
4/9 × 18/1(skróć 9 z 18)=8/1=8
grusze:
54-(36+8)=10
odp.Posadzono 10 grusz.
ćw.3,13/10
ser-¾kg=75 dag
szynka=20 dag
mięso=1,6kg=160 dag
pomidory=40 dag
75+20+160+40=295dag=2,95kg
odp.Zakupy ważyły 2,95 kg.
¾=0,75kg po 24,4zł/kg
20 dag=0,2kg po 36zł/kg
1,6 kg po 26zł/kg
40 dag=0,4kg po 12zł/kg
0,75×24,4=18,3
0,2×36=7,2
1,6×26=41,6
0,4×12=4,8
18,3+7,2+41,6+4,8=71,9
odp. Za zakupy mama zapłaciła 71,9 zł.
4 3 4