Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T17:35:32+01:00
Łódź jest to miasto wojewódzkie, na wododziale Wisły i Odry, u źródeł Bzury i Neru, na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich. 786 tys. mieszkańców (2001).

W 1332 wioska o nazwie Łodzia przekazana została biskupom włocławskim. W 1423 wieś otrzymała przywileje miejskie z nadania Władysława Jagiełły. Do końca XVIII w. miasto nie odgrywało większej roli gospodarczej. W 1798 nastąpiło przejęcie Łodzi przez państwo z rąk biskupów kujawskich.

Od 1820 rozbudowa miasta wg planów R. Rembielińskiego i S. Staszica - Łódź stała się nowym centrum przemysłu włókienniczego Królestwa Polskiego. Od początku rozbudowy miasta trwał stały napływ robotników, rękodzielników, przedsiębiorców i fabrykantów, co spowodowało, że Łódź była drugim co do wielkości miastem Królestwa Polskiego. W 1839 powstała w mieście pierwsza przędzalnia L. Geyera, w której do napędu maszyn używano maszyny parowej. Zniesienie w 1850 barier celnych między Królestwem a Rosją otworzyło dla przedsiębiorców łódzkich olbrzymie rynki zbytu.

W 1865 uruchomiono pierwszą linię kolejową łączącą Łódź z Koluszkami, nastąpił dalszy, gwałtowny i wymykający się spod kontroli proces rozwoju miasta. Łódź jako miasto fabryczne, miejsce zamieszkania setek tysięcy robotników, szybko stała się ośrodkiem ruchów społecznych. W 1892 wybuchł w Łodzi pierwszy na ziemiach polskich strajk powszechny, tzw. "bunt łódzki". W wyniku zbrojnych wystąpień robotniczych w 1905 śmierć poniosło ok. 300 osób.

W okresie międzywojennym rozwój przemysłu włókienniczego załamał się, Łódź była miejscem wielu protestów i strajków robotniczych. We wrześniu 1939 ciężkie walki w rejonie miasta toczyły oddziały armii Łódź. Podczas okupacji niemieckiej Łódź stała się ważnym ośrodkiem ruchu oporu na ziemiach włączonych do Rzeszy. Hitlerowcy wymordowali ok. 200 tys. mieszkańców Łodzi pochodzenia żydowskiego. Funkcjonował tu także obóz dla małoletnich Polaków - przetrzymywano w nim ok. 4 tys. dzieci, których rodzice byli uczestnikami ruchu oporu.

Główny ośrodek Łódzkiego Okręgu Przemysłowego i największe w Polsce centrum przemysłu włókienniczego. Ponadto przemysł odzieżowy, skórzany, chemiczny, metalowy, elektrotechniczny, papierniczy, drzewny, spożywczy. Duży ośrodek naukowy i kulturalny: 7 wyższych uczelni, liczne towarzystwa naukowe, wytwórnia filmów, 6 teatrów, opera, operetka, filharmonia. Miejsce organizacji licznych imprez (np. Łódzkie Spotkania Baletowe, Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich).


Zabytki: kościół Św. Józefa (XVIII w.), neogotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1894), Plac Wolności z klasycystycznym ratuszem z 1827 r., zespół klasztorny franciszkanów (XVIII w.), neobizantyjska katedra prawosławna św. Aleksandra Newskiego z 1884 r., domy tkaczy (XIX w.), cmentarz żydowski na Bałutach - największa nekropolia żydowska w Europie z grobami 200 tys. osób; secesyjna zabudowa ulicy Piotrkowskiej.
Aktualności:

* Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania pokieruje Adam Wichliński, który na fotelu prezesa zastąpi Monikę Kern

* W piątek 26 lutego 2010 roku, z Rady Nadzorczej MPO w Łodzi odwołani zostali: Paweł Jankiewicz, Małgorzata Dziekańska i Henryk Tomczak. Ich miejsce zajęli: Agnieszka Tylman

* Od 1 marca zmianie ulegnie trasa autobusowej linii 51A. Linia ta kursuje pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a Łagiewnikami