Przetłumacz!!
I Think SOMEBODY will come from Earth to help these astronauts.
You're wrong! NOBODY on Earth knows Planet Kitra.
But the astronauts from Spaceship Zeus are back on their planet.
Yes, but they're Kitrans now. They won't tell ANYBODY about these two astronauts.
Where's their spaceship?
I don't know. But it isn't ANYTHING?? Look at the computer screen.
It's OK. NOTHING is happening. The astronauts are sleeping.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T19:36:32+01:00
Uważam ze ktoś z Ziemi przybędzie by pomóc tym astronautom.
Nie masz racji! Nikt na Ziemi nie ma pojęcia o istnieniu Planety Kitra.
Ale astronauci ze statku kosmicznego Zeus są spowrotem na swojej planecie.
Tak, ale są teraz Kitransami. Oni nie powiedzą nikomu o tych dwóch astronautach.
Gdzie jest ich statek kosmiczny?
Nie wiem. Ale to niczym nie jest? Spójrz na ekran komputera.
Wszystko ok. Nic sie nie dzieje. Astronauci śpią
2010-02-26T19:56:08+01:00
Myślę, że SOMEBODY będzie pochodził z Ziemi pomóc tym astronautom.
Jesteś niewłaściwy! NOBODY na Ziemi zna Kitra Planety.
Ale astronauci od Statku kosmicznego Zeus wraca na ich planecie.
Tak, ale oni są Kitrans teraz. Oni nie powiedzą ANYBODY o tych dwóch astronautach.
Gdzie jest ich statek kosmiczny?
Nie wiem. Ale to nie jest ANYTHING?? Patrzeć na komputerowy ekran.
To jest ok. NOTHING zdarza się. Astronauci śpią.
2010-02-26T21:38:13+01:00
Myślę, że SOMEBODY będzie pochodził z Ziemi pomóc tym astronautom.
Ty jesteś niewłaściwy! NOBODY na Ziemi nie zna Planety Kitra.
Ale astronauci od Statku kosmicznego Zeus wracają na ich planecie.
Tak, ale oni teraz są Kitrans. Oni nie powiedzą ANYBODY o tych dwóch astronautach.
Gdzie jest ich statek kosmiczny?
Nie wiem. Ale to nie jest ANYTHING ?? Patrzeć na komputerowy ekran.
To jest ok
nie wiem tych słów DUŻYMI LITERAMI