Odpowiedzi

2010-02-27T07:42:03+01:00
TVP Historia Niedziela, 17.05.2009


07:30 MADONNY POLSKIE - LIMANOWSKA MATER DOLOROSA

Reportaż, 23 min, Polska, 1997

Jednym z najciekawszych o�rodków maryjnych w polskich Karpatach
jest Limanowa - wie� założona w końcu XV w. Obiektem kultu jest tutaj
mała drewniana pieta, być może wyrze�biona na �lšsku na poczštku XIV w.
Przybyła w te strony prawdopodobnie z Węgier z falš reformacji w tym kraju.
Koronacja limanowskiej piety odbyła się w 1966 roku rękami arcybiskupa
Karola Wojtyły. Po kradzieży koron celebracja została powtórzona przez
papieża Jana Pawła II.08:00 MADONNY POLSKIE - GA�DZINA PODHALA

Reportaż, 26 min, Polska, 1997
Reżyseria: Jerzy Kołodziejczyk

Ga�dzinš z Podhala nazywa się często Matkę Lud�mierskš
piętnastowiecznš rze�bę, która rozsławiła Podhale.
Jest patronkš Zwišzku Podhalan w kraju i w Ameryce. Pielgrzymujš
do niej mieszkańcy Spisza oraz polskiej i słowackiej Orawy. Mówi się,
że biskupowi Wojtyle miała wywróżyć, że zostanie paieżem, gdy ten
w czasie uroczysto�ci koronacyjnych w 1963 r. schwytał berło, które
wypadło jej z ręki.
Pisali o niej Kazimierz Przerwa - Tetmajer i Władysław Orkan. A i teraz
inspiruje twórców. Wydarzeniem kulturalnym w Polsce stało się w roku 1992
prawykonanie w ko�ciele w Lud�mierzu "Nieszporów Lud�mierskich" do
"Psalmów" Leszka Aleksandra Moczulskiego z muzykš Jana Kantego
Pawlu�kiewicza.09:30 DZIEJE JEDNEGO WYNALAZKU - DZIEJE KOŁA

Felieton, 9 min, Polska, 1996
Reżyseria: Małgorzata Uberna
Scenariusz: Małgorzata Uberna

W cyklu prezentujšcym historię wynalazków, które odegrały znaczšcš
dla postępu cywilizacyjnego rolę, ilustrowanym dawnymi rycinami i fragmentami
filmów, Tomasz Kozłowicz przedstawia dzieje koła.09:45 DZIEJE JEDNEGO WYNALAZKU - DZIEJE PIENIĽDZA

Felieton, 10 min, Polska, 1996
Reżyseria: Małgorzata Uberna
Scenariusz: Małgorzata Uberna

W kolejnym odcinku programu o ważnych wynalazkach - historia pienišdza.10:30 POLSKIE PODIUM - ODC. 3

Magazyn, 49 min, Polska, 2000

Program cykliczny przypominajšcy największe sukcesy i wydarzenia polskiego sportu
w mijajšcym stuleciu. Składa się z fragmentów zapisanych na ta�mach oryginalnych transmisji
oraz felietonów powišzanych zapowiedziami i komentarzem prowadzšcego.13:30 SPOTKANIA Z PROFESOREM ZINEM - GANKI

Wykład/prelekcja/prezentacja, 20 min, Polska, 1995
Reżyseria: Adam Sikorski
Scenariusz: Wiktor Zin
Wykonawcy: Wiktor Zin (Prowadzšcy)

Jeden z najwspanialszych programów profesora Zina. Trudno w kilku słowach
powiedzieć, na czym polega wyjštkowo�ć tego programu. Ale można podać przykład.
Podczas jednego z pobytów w USA profesor Zin zdobył dagerotyp jakiegos dworku.
Wła�ciciel dagerotypu nie wiedział, jaki posiada skarb. Okazało się, że był to
dagerotyp dworku w Zaosiu, w którym urodził się Adam Mickiewicz. Dzięki temu
można poznać miejsce urodzenia Mickiewicza.
Program stwarza okazję poznać różnego rodzju ganki starych polskich dworków.14:00 300 % NORMY - ODC. 9

Teleturniej, 28 min, Polska, 2008
Autor: Grzegorz Raputa (Dialogi)
Reżyseria: Małgorzata Kosturkiewicz
Scenariusz: Andrzej Gutowski, Wojciech Widelski, Jerzy Olszewski, Tadeusz �miarowski
Wykonawcy: Katarzyna Łaska, Anna Wodzyńska
Aktorzy: Joanna Jeżewska

"300 % normy", to teleturniej o charakterze game - show, którego tematykš
sš realia PRL - u. Pytania skonstruowane sš z materiałów archiwalnych
(Kroniki Filmowe, filmy dokumentale, materiały z programów informacyjnych).
W lekki i zabawny sposób przypominamy Polskš rzeczywisto�ć sprzed 1989 roku.
Program prowadzi Maciej Orło� przy aktorskim współudziale Joanny Jeżewskiej,
ktora wciela się w różne, charakterystyczne dla tamtego okresu postaci.14:30 BYŁO, NIE MINĘŁO

Magazyn, 24 min, Polska, 2004
Autor: Adam Sikorski

Magazyn historyczny prezentujšcy wydarzenia z historii Polski.
W tym odcinku:
- wydobycie z Zalewu Szczecińskiego niemieckiego transportera
opancerzonego Sdkfz-25 l przedstawiajšcego wielkš warto�ć muzealnš
- demontaż silnika na gaz drzewny jednego z najstarszych i
największych motorów warszawskiej fabryki silników
- poszukiwania zaginionego samolotu "Ło�" pod wsiš Dance.15:00 DON PIETRO PAPAGALLO, CZ. 1

Film dokumentalny, 103 min, Włochy, 2007
Reżyseria: Gianfranco Albano
Scenariusz: Furio Scarpelli

Inspirowana przez prawdziwš historię opowie�ć o losach księdza Piotra Pappagallo.
8 wrze�nia 1943 roku po podpisaniu przez Włochy zawieszenia broni z Aliantami Niemcy
zajmujš Rzym i rozpoczynajš okupacje północnych Włoch. Ksišdz Pappagallo pomaga
osobom zagrożonym aresztowaniem. W swoim mieszaniu udziela schronienia żołnierzom
włoskim, którzy podjęli walkę z Niemcami podczas zajmowania przez nich Rzymu.
Do ukrywajšcych dołšczajš zagrożeni aresztowaniem Żydzi oraz dezerter z armii niemieckiej.
W mieszkaniu księdza Piotra schronienie znajdujš również członkowie ruchu oporu,
którym pomaga wyrobić fałszywe dokumenty.16:55 POLSKA Z BOCZNEJ DROGI - AKCJA BOCIAN

Reportaż, 10 min, Polska, 2006
Autor: Barbara Sierosławska

Gmina Tykocin zasłynęła w ostatnich latach jako prawdziwy bociani raj. Kilka
tamtejszych wsi, m.in. Rutki i Srebrowo walczš o zaszczytne miano Europejskiej Wsi
Bocianiej. 34 sołtysów podtykocińskich wsi oraz członkowie Towarzystwa Przyrodniczego
"Bocian" przeprowadzajš na tym terenie spis tych dużych, pięknych ptaków, tak
charakterystycznych dla polskiego krajobrazu. A gmina Tykocin ma się czym pochwalić
w tej dziedzinie. W niektórych wsiach statystycznie na mieszkańca przypada ponad
20 bocianów.
Gospodarze z "bocianich" wsi bardzo dbajš o skrzydlatych współmieszkańców.
W każdym obej�ciu można zobaczyć bocianie gniazdo. Często rolnicy sami umieszczajš
na słupach czy dachach stare opony albo kilka zbitych desek jako zaczštek gniazda.
Zadomowione od lat w tych samych zagrodach ptaki chętnie i bez strachu przechadzajš
się po obej�ciu, zaglšdajš w każdy kšt, a nawet zaczepiajš ludzi. Ale nikt się na nich
nie gniewa. Każdy jest dumny ze swoich pierzastych lokatorów. Między gospodarzami panuje
wręcz swoista rywalizacja: przechwalajš się, w czyjej zagrodzie zadomowiło się ich więcej.17:45 PRZEDWIO�NIE - ODC. 4/6 - STAW I KAPLICZKA

Serial historyczno-obyczajowy, 48 min, 6 odc., Polska 2002
Scenariusz na podstawie powie�ci Stefana Żeromskiego i reżyseria:
Filip Bajon
Wyk. Mateusz Damięcki, Maciej Stuhr, Małgorzata Lewińska,
Urszula Grabowska, Karolina Gruszka, Piotr Gšsowski, Krzysztof
Globisz, Alicja Jachiewicz, Danuta Szaflarska, Teresa Szmigielówna
i inni

Rok 1921. Po wojnie polsko-bolszewickiej Hipolit Wielosławski,
wdzięczny Cezaremu za uratowanie życia, zabiera przyjaciela do
swojego majštku w Nawłoci. Cezary powoli, ale z upodobaniem
zanurza się w nowš rzeczywisto�ć - rodzinne, wygodne, dostatnie
życie typowego polskiego dworku. W�ród nowo poznanych tam
osób trzy wywierajš na nim szczególnie silne wrażenie: żywa,
pełna energii i wdzięku Karolina, młodziutka, nerwowa i wrażliwa,
obdarzona talentem muzycznym Wandzia oraz piękna, tajemnicza i
emanujšca erotyzmem Laura, młoda wdowa, wła�cicielka
sšsiadujšcego z Nawłociš majštku Odolany. Cezary flirtuje z nimi, nie
potrafišc dokonać wyboru, ale to Laura wprowadza go w "dorosły"
�wiat zmysłowej namiętno�ci.
Tymczasem trwajš zakrojone na szerokš skalę przygotowania
do balu w Odolanach organizowanego w celu zebrania pieniędzy na
protezy dla żołnierzy poszkodowanych w czasie wojny.18:35 TAJEMNICE HISTORII - SIR STEPHENSON - PRAWDZIWE MĘSTWO
(THE TRUE INTERPID: SIR WILIAM)

Film dokumentalny, 46 min, Wielka Brytania, 2003

Sylwetka Kanadyjczyka jednego z najbardziej znanych szpiegów
II wojny �wiatowej.19:30 SPOTKANIA Z PROFESOREM ZINEM - GANKI

Wykład/prelekcja/prezentacja, 20 min, Polska, 1995
Reżyseria: Adam Sikorski
Scenariusz: Wiktor Zin
Wykonawcy: Wiktor Zin(Prowadzšcy)

Jeden z najwspanialszych programów profesora Zina. Trudno w kilku słowach
powiedzieć, na czym polega wyjštkowo�ć tego programu. Ale można podać przykład.
Podczas jednego z pobytów w USA profesor Zin zdobył dagerotyp jakiegos dworku.
Wła�ciciel dagerotypu nie wiedział, jaki posiada skarb. Okazało się, że był to
dagerotyp dworku w Zaosiu, w którym urodził się Adam Mickiewicz. Dzięki temu
można poznać miejsce urodzenia Mickiewicza.
Program stwarza okazję poznać różnego rodzju ganki starych polskich dworków.21:30 POLSKA Z BOCZNEJ DROGI - AKCJA BOCIAN

Reportaż, 10 min, Polska, 2006
Autor: Barbara Sierosławska

Gmina Tykocin zasłynęła w ostatnich latach jako prawdziwy bociani raj. Kilka
tamtejszych wsi, m.in. Rutki i Srebrowo walczš o zaszczytne miano Europejskiej Wsi
Bocianiej. 34 sołtysów podtykocińskich wsi oraz członkowie Towarzystwa Przyrodniczego
"Bocian" przeprowadzajš na tym terenie spis tych dużych, pięknych ptaków, tak
charakterystycznych dla polskiego krajobrazu. A gmina Tykocin ma się czym pochwalić
w tej dziedzinie. W niektórych wsiach statystycznie na mieszkańca przypada ponad
20 bocianów.
Gospodarze z "bocianich" wsi bardzo dbajš o skrzydlatych współmieszkańców.
W każdym obej�ciu można zobaczyć bocianie gniazdo. Często rolnicy sami umieszczajš
na słupach czy dachach stare opony albo kilka zbitych desek jako zaczštek gniazda.
Zadomowione od lat w tych samych zagrodach ptaki chętnie i bez strachu przechadzajš
się po obej�ciu, zaglšdajš w każdy kšt, a nawet zaczepiajš ludzi. Ale nikt się na nich
nie gniewa. Każdy jest dumny ze swoich pierzastych lokatorów. Między gospodarzami panuje
wręcz swoista rywalizacja: przechwalajš się, w czyjej zagrodzie zadomowiło się ich więcej.22:00 PRZEDWIO�NIE - ODC. 5/6 - BAL W ODOLANACH

Serial historyczno-obyczajowy, 50 min, 6 odc., Polska 2002
Scenariusz na podstawie powie�ci Stefana Żeromskiego i reżyseria: Filip
Bajon
Wyk. Mateusz Damięcki, Maciej Stuhr, Małgorzata Lewińska,
Urszula Grabowska, Karolina Gruszka, Piotr Gšsowski, Krzysztof
Globisz, Adam Hanuszkiewicz, Danuta Szaflarska, Jan Nowicki i inni

Cezary Baryka nadal przebywa w majštku swego przyjaciela,
Hipolita Wielosławskiego i wraz ze wszystkimi domownikami uczestniczy
w wielkim balu, który odbywa się w sšsiednim dworze, w Odolanach.
Zebrane podczas balu fundusze majš być przeznaczone na zakup protez
dla żołnierzy rannych w wojnie polsko-bolszewickiej.
Chociaż Laura jest zaręczona, kwitnie jej romans z Cezarym.
Kochankowie potajemnie spotykajš się w posiadło�ci Laury lub w
hoteliku w mie�cie. Karolina, która uważnie obserwuje poczynania
Baryki, wydaje się domy�lać prawdy i cierpi męki zazdro�ci z powodu
pierwszej nieodwzajemnionej miło�ci. Nieoczekiwanie umiera.
Poczštkowo wszystko wskazuje na to, że popełniła samobójstwo. Prawda
jest jednak inna.