Odpowiedzi

2010-02-26T22:34:14+01:00
Zad.1
Ciepło topnienia lodu: 333,7 \frac{kJ}{kg}

Dostarczając 177 kJ stopimy \frac{177}{333,7} kg \approx 0,53 kg lodu
a to jest ~26,5% całej masy.
1 2 1
2010-02-26T22:41:23+01:00
Ciepło topnienia wynosi 335kj/kg
Ct=Q/m
Czyli stopi się m=Q/C
%masy, która uległa stopieniu do masy całkowitej.1
Q*100%/cm=177kJ*100%/(335kJ*2kg)≈26,42%
2 2 2