W wapienniku poddano prażeniu 1 tonę wapienia, zawierającego 92% czystego węglanu wapnia. Zakładając 100% wydajność procesu oblicz ilość uzyskanego wapna palonego oraz ilość dwutlenku węgla (masa i objętość w warunkach normalnych). Oblicz w/w ilości produktów zakładając 90% wydajność procesu.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T11:19:27+01:00
Caco3 -> Cao + Co2

mcaco3=100g
m z zadania =1000000g

0,92*1000 000=920 000g wapienia

ze 100g caco3=56g cao
920 000=x
x=515200g =515,2 kg cao
a ze wydajnosc 90%

90-x
100-515,2
x=463,68 kg cao otrzymano

teraz co2:
1oog=44g co2
920 000=x
x=404800g=404,8 kg
a ze W=90% to

404,8-100
x=90
x=364,32 kg co2 otrzymano
teraz przeliczyc ile to dm3

22,4=44 g
x= 364320g
x=185472 dm3=185,472 m3 co2

2010-02-27T11:19:34+01:00
1000 kg - 100 %
x - 92 %
x = 920 kg

CaCO₃ = CaO + CO₂
masa molowa węglanu = 100 g/mol
masa molowa tlenku wapnia = 56 g/mol
masa molowa tlenku węgla = 44 g/mol

100 g - 56 g
920000 - x
x = 515200 g = 515,2 kg CaO

100 g - 44 g
920000 - x
x = 404800 g = 404,8 kg CO₂

44 g - 22,4 dm³
404800 g - x
x = 206080 dm³ = 206,08 m³ CO₂

90 % wydajności:

515,2 kg - 100 %
x - 90 %
x = 463,68 kg CaO

404,8 - 100 %
x - 90 %
x = 364,32 kg CO₂

206,08 - 100 %
x - 90 %
x = 185,472 m³ CO₂