1. Przetłumacz na j.polski
A : What did you do at the weekend ?
B : I went to a poetry slam.
A : Er, what' s that ?
B : It's a competition. Different people read out their poems and then the jury , which is chosen from the audience , gives them points. There is usually more than one round. In the end , the winner gets the prize.
A : Well , it sounds very strange , but I'd like to see it , too.

3

Odpowiedzi

2010-02-27T12:25:02+01:00
A.Co robisz w weekend?
B.Poszedłem do poetry slam.
A.Ehh.Co jest?
B.Jest to konkurencja. Różni ludzie czytają swoje wiersze, a następnie jury, które wybiera się z publicznością, daje im punktów. Na ogół jest więcej niż jedna runda. W końcu zwycięzca otrzyma nagrodę.
A.Cóż, brzmi to bardzo dziwne, ale chciałabym ją zobaczyć.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T12:25:19+01:00
A: Co robiLeS w weekend?
B:Byłem na spotkaniu literackim
A: Co to jest?
B: To konkurs. Różni ludzie czytają swoje wiersze i jury , które jest wybrane z widowni daje im punkty. Zwykle jest więcej niż jedna runda. Na koniec zwycięzca dostaje nagrodę.
A: Cóż, to brzmi dziwnie, ale też chętnie to zobaczę.
2010-02-27T12:28:42+01:00
A: Co robiłeś w weekend?
B: Poszedłem na poezję ...(trzaskać?)
A: Hm, co to?
B: To jest konkurencja. Inni ludzie odczytują swoje wiersze a jury, które jest wybrane z publiczności daje im punkty. Tam jest zazwyczaj więcej niż jedna runda. W końcu, zwycięzca ma nagrodę.
A: Tak więc, to brzmi bardzo dziwnie, ale miałbym ochotę zobaczyć to, również.

Coś takiego ;dd Prosze. ;))