Zad1. ile soli należy dosypać do 9 kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać roztwór dziesiecioprocentowy?
zad.2. do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy.Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T12:31:46+01:00
5g------100g
xg------9000g
x=450g tyle masz w roztworze
10g-----100g
xg-------9000g
x=900g tyle potrzebujesz soli
wiec 900-450=450g
to 30% ------------------20
------------20%
----0%-------------------10
i wychodzi stosunek wagowy 2:1 i objetosciowy poniewaz nie ma podanej gestosci
z ukladu rownani obliczasz
2x+x=y
x=20 poniewaz za x podstawiasz mase wody zeby ulatwic sobie zycie
y czyli masa roztworu wynosi 60kg
2010-02-27T13:24:15+01:00
Zad1.
Korzystamy ze wzorów:
I.Stężenie % roztworu=(Ms:Mr)x100%
II.Mr=Ms+Mw
gdzie:Ms-masa substancji
Mw-masa wody
Stężenie procentowe będziemy dalej oznaczać jako St%

Zapiszmy dane:
Mr=9kg=9000g
St%=5%
St₁=10%

Najpierw obliczmy ile mamy soli (Ms) w pierwszym roztworze:

St%=(Ms:Mr)x100%
5%=(Ms:9000)x100% /:100%
1:20=Ms:9000 /x9000
Ms=450g

Teraz rozważamy roztwór, który powstaje po dosypaniu y gramów soli (zmienia się Ms i Mr):

St%₁=(450+y):(9000+y)x100% /:100%
10%:100%=(450+y):(9000+y) /x(9000+y)
0,1x(9000+y)=450+y /x10
9000+y=4500+10y
9000-4500=10y-y
4500=9y /:9
y=500g
Odp:Należy dosypać 0,5kg soli

Zad.2
Korzystamy ze wzoru:
St%=(Ms:Mr)x100%
gdzie: Mr=Ms+Mw

Dane:
St%₁=30%=0,3
St%₂=20%=0,2

Szukane:
Mr+20=?

Rozwiązanie:
Ms:Mr=0,3 /xMr
Ms=0,3xMr

Teraz korzystamy z równania na St%₂:
Ms:(Mr+20)=0,2
(0,3xMr):(Mr+20)=0,2 /x10(Mr+20)
3Mr=2(Mr+20)
3Mr=2Mr+40
Mr=40

czyli Mr+20=60kg
Odp:Masa otrzymanego syropu wynosi 60 kg.