Pchany przez robotnika wózek porusza się po poziomym torze ze stała prędkością 2m/s. Łączna wartość działających na wózek sił oporu ruchu wynosi 40N. Jaką wartość ma siła, z jaką robotnik działa na wózek, jeżeli jej wektor jest równoległy do toru ruchu wózka? Oblicz pracę, jaką wykonuje robotnik, pchając wózek przez 5s. Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T13:19:16+01:00
Jeśli prędkość jest stała to F oporu = F popychajęce wózek.
40N=40N
W=F*s
W=F*t*v
W=40N*5s*2m/s=400J

dodatkowo obliczę moc
P=t*W
P=5s*400J
P=2000W