Odpowiedzi

2010-02-27T13:59:44+01:00
Zanieczyszczenie atmosfery szkodliwymi gazami jest przyczyną występowania tzw. "kwaśnych deszczy". Są to opady, które zawierają rozcieńczony kwas.
2010-02-27T14:04:28+01:00
Głównym źródłem tzw. kwaśnych deszczów jest zanieczyszczenie atmosfery.Te żrące opady są skutkiem reakcji gazów emitowanych przez przemysł,elektrownie cieplarniane,transport i rolnictwo(np.dwutlenek siarki,tlenki azotu)z wodą zawartą w chmurach.Kiedy woda nasyci się zawartymi w powietrzu substancjami,reakcja chemiczna prowadzi do powstania kwasów.
Kwaśne deszcze wywierają negatywny wpływ na faunę i florę. Są przyczyną licznych chorób układu oddechowego,a także przyspieszają korozję różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków.
1 1 1