W jednym ze styropianowych kubków znajduje się 0,2 kg wody o temperaturze 20st.C, a w drugim 0,1 kg wody o temperaturze 60st.C. wodę w obu kubkach zagotowano za pomocą identycznych grzałek. woda w pierwszym kubku zagotowała się po 3 min i 20 s od momentu włączenia grzałki. ile razy więcej ciepła potrzeba do zagotowania wody w pierwszym kubku w porównaniu z drugim? po jakim czasie zagotowała się woda w drugim kubku? przyjmij, że całe ciepło dostarczane przez grzałki powoduje ogrzewanie wody. zapisz WSZYSTKIE obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:43:41+01:00
Dane:
m₁ = 0,2kg
T₁ = 20⁰C
m₂ = 0,1 kg
T₂ = 60 ⁰C
T = 100⁰C
t₁ = 3 min 20 s = 200 s
Cw = 4190 [J/kg × ⁰ C]
Rozw.:
Q₁ = m₁ × Cw × ΔT
Q₁ = m₁ × Cw × ( T - T₁) = 0,2kg × 4190 [J/kg × ⁰ C] × 80⁰C =
=67040 J
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
Q₂ = m₂ × Cw × ( T - T₂) = 0,1kg × 4190 [J/kg × ⁰ C] × 40⁰C =
= 16760 J
Q₁/Q₂ = 67040 J / 16760 J = 4
W₁ = Q₁
W = P × t
P = Q₁/t₁ = 67040 J / 200s = 335,2 W
t₂ = Q₂/P = 16760 J / 335,2 W = 50 s
Odpowiedź: Do zagotowania wody w pierwszym kubku potrzeba 4 razy więcej ciepła niż w drugim.Woda w drugim kubku zagotowała się po 50 s