Wypisz cechy trójkąta:
- różnoboczny ostrokątny,
- różnoboczny prostokątny,
- różnoboczny rozwartokątny
- równoramienny ostrokątny
- równoramienny prostokątny,
- równoramienny rozwartokątny
- równoboczny ostrokątny.
Pliss dajcie szybko odpowiedzi. Daje naj :))
Piszcie i zdobyjcie punkty. :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T17:22:31+01:00
- różnoboczny ostrokątny,trzy boki różnej długości, wszystkie kąty ostre
- różnoboczny prostokątny,trzy boki różnej długości,1 kąt prosty
- różnoboczny rozwartokątny,trzy boki różnej długości,1 kąt rozwarty
- równoramienny ostrokątny,ma przynajmniej 2 boki równej długości,wszystkie kąty ostre
- równoramienny prostokątny ma przynajmniej 2 boki równej długości,1 kąt prosty
- równoramienny rozwartokątny ma przynajmniej 2 boki równej długości,1 kąt rozwarty
- równoboczny ostrokątny try boki równej długości, wszystkie kąty ostre
7 5 7