Dzisiejsza kultura masowa nie sprzyja i wrezc degraduje czystosc ,propagujac konsumpcjonizm zmysłowy i erotyczny oraz dązenie do przyjemnosci. w jaki sposób mlodziez moze przeciwstawic sie degradacji czystosci w kulturze masowej?????????????????????????????????????????????????????????????

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T03:25:00+01:00
Kultura jest wyznacznikiem inteligencji człowieka ale zgodnie z dekalogiem musi spełniać określone normy.Człowiek wierzący przestrzega zasad zawartych w 10-przykazaniach i oddziela się od grzechu nieczystość.Człowiek wierzący jest świadomy tego,że wierzyć to nie mówić o wierze tylko czynić zgodnie z jej zasadami i kanonami.Wiara w Boga jest szczęściem człowieka ale wymaga od człowieka pewnych ograniczeń w postępowaniu.Jeżeli człowiek kochał by tak Boga jak ten umiłował świat i ludzi nigdy nie dopuściłby się grzechu nieczystości a całym swoim życiem świadczyłby poszanowaniem i miłością wobec Boga.Miłość Boga nie zna granic,nie selekcjonuje ludzi i ma taki wymiar,że nawet człowiek niewierzący powinien to odczuć.