Zad 1
Podstawą prostopadłościennego pudełka jest kwadrat o boku 8 cm. Jaką wysokość powinno mieć to pudełko, żeby jego pojemność była większa niż 1 litr? Wynik podaj w pełnych centymetrach.

Zad2
Graniastosłup ma wysokość 24 cm. Jakie powinno być pole jego podstawy, żeby jego objętość była
a) mniejsza od 1dm3?
b) większa od 5 dm3, ale mniejsza od 6 dm3

Zad 3
Pole powierzchni sześcianu jest równe 150 cm2. Jaka jest objętość tego sześcianu?

Zad 4
Jaka jest pojemność (w litrach) naczynia w kształcie graniastosłupa którego wysokość ma 20 cm, a podstawą jest
a) prostokąt o bokach długości 12 cm i 0,8 dm?
b) trójkąt o podstawie 2,5 dm i wysokości 1,6 dm?

PROSZĘ O PISANIE ZADANIA PO KOLEI A NIE SAME WYNIKI!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T19:10:44+01:00
Zad.1
1dm3= 1000 cm3
H- wysokość
V= Pp*H
1000 cm3= 8*8*H
1000 cm3= 64*H
H= 1000/64
H= 15,625 cm

odp: pudełko powinno mieć 16 cm wysokości.

zad.2

a) 1 dm3= 1000 cm3
V=Pp*H
1000 cm3= Pp* 24cm
Pp= 1000/24=41,6

odp= pole podstawy powinno wynosić 41 cm
b)5 dm3= 5000 cm3
6dm3=6000 cm3
V= Pp*H
5000= Pp* 24
Pp= 5000/24= ok.209 cm2
6000= Pp*24
Pp= 6000/24= 250

odp: pole podstawy powinno być większe od 209 cm2, a mniejsze od 250 cm2.

zad.3
P= 6* a2
150 cm2= 6* a2
a2= 150/6= 25
a= pierwiastek z 25= 5
V= a3
V=5*5*5=125 cm3

odp: objętość wynosi 125 cm3

zad.4
20 cm= 2 dm
a) 12 cm= 1,2 dm
V= Pp* H
V= 1,2* 0,8* 2=1,92 dm3= 1,92 l
odp: ma pojemność 1,92 l
b)
V= Pp* H
Pp= a* h/2
Pp= 2,5* 1,6/ 2= 4/2=2
V= 2*2= 4 dm3= 4 l
odp: ma pojemność 4 l
4 5 4