1.Uporzątkój jednomian
a)-7x razy 4y razy x
b)4a razy 6b razy a
2.wypisz wyrazy sumy algebraicznej
a)-2a+5b do potęgi 2 +8ab
b)6x-4a do potęgi 2 +9ax
3.oblicz obwód trójkąta równobocznego
a)pole=6p
b)polu=4k
4.zredukuj wyrazy podobne
a)7c do potegi 2 +2d - 7c do potęgi 2 - 9d + 1
b)9t do potegi 2 + 3k - 9t do potęgi 2 - 8k +2
5.a)w wycieczce wzieło udział k kobiet o połowe mniej dzieci i t razy więcej mężczyzn.Ile osób brało udział w wycieczce?
b)w wycieczce wzięło udział m mężczyzn o połowe mniej dzieci i p razy więcej kobiet niż mężczyzn.ile osób brało udział w wycieczce?
6.a)w dzbanku jest a litrów wody a w garnku 5 litrów wody.ile wody będzie w każdym z naczyń jeśli w dzbankach przelejemy do garnka (jedną-czwartą)zawartości wody.
b)zmienia sie tylko ze przelejemy do garnka (jedną-piątą)zawartości wody.
7.uzupełnij graf (wyrażenia zapisz w jak najproszczej postacji)
a)4x do potęgi 2 - y razy x(2y-5x)=..............razy 3x=...............
b)5a do potegi 2 -b + (2b-6a do potęgi 2)..............razy 2a ..............
8.wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a)12rs do potegi 2 t - 8 rst + 16 rst do potegi 2
b)12pr do potęgi 2 s - 9p do potęgi 2 rs + 15 prs do potęgi 2
9.podaj pole prostokata o obwodzie równym.
a)2x + 6y,jeśli jeden bok ma długość 3y-x
b)4x + 6y ,jeśli jeden bok ma długośc 3y - x
10.a)podstawa:4x
Wysokość trojkąta jest o 3 dłuzsz od podstawy.zapisz w jak najrroszczej postacji pole tego trójkata .oblicz wartośc tego pola dla x=jedna- druga
b)podstawa:6x
Wysokość trojkąta jest o 3 dłuzsz od podstawy.zapisz w jak najrroszczej postacji pole tego trójkata .oblicz wartośc tego pola dla x=jedna- trzecia

PROSZE !!!!
PILNE!!!

DAJE NAJ*
I TYLE GWIAZDEK ILE CHCECIE !!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T21:08:07+01:00
1.Uporzątkój jednomian
a)-7x razy 4y razy x= -28x²y

b)4a razy 6b razy a= 24a²b
2.wypisz wyrazy sumy algebraicznej
a)-2a+5b do potęgi 2 +8ab, suma 8ab i (-2a)
b)6x-4a do potęgi 2 +9ax, te bez potęgi
3.oblicz obwód trójkąta równobocznego
a)pole=6p

Ob= 3a
P= a²√3/4
6p=a²√3/4/*4
24p=a²√3/:√3
8√3p=a²
3√8p= 6√2*√p=a
Ob= 3*6√2p= 18√2p


b)polu=4k
4k= a²√3/4/*4/√3
16/√3k=a²
4/3√k =a
Ob= 4√k
4.zredukuj wyrazy podobne
a)7c do potegi 2 +2d - 7c do potęgi 2 - 9d + 1
7c²+2d-7c²-9d+1= -7d+1
b)9t do potegi 2 + 3k - 9t do potęgi 2 - 8k +2
9t²+3k-9t²-8k+2= -5k+2
5.a)w wycieczce wzieło udział k kobiet o połowe mniej dzieci i t razy więcej mężczyzn.Ile osób brało udział w wycieczce?
k +½k +t*k= liczba osób


b)w wycieczce wzięło udział m mężczyzn o połowe mniej dzieci i p razy więcej kobiet niż mężczyzn.ile osób brało udział w wycieczce?

m+½m+p*m= liczba osób

6.a)w dzbanku jest a litrów wody a w garnku 5 litrów wody.ile wody będzie w każdym z naczyń jeśli w dzbankach przelejemy do garnka (jedną-czwartą)zawartości wody.

dzbanek a- ¼a= ¾a
garnek 5+¼a

b)zmienia sie tylko ze przelejemy do garnka (jedną-piątą)zawartości wody.
garenk 5+⅕a
6 4 6