1) W województwie dolnośląskim mieszka około 3 mln ludzi z czego 2/5 to osoby w wieku produkcyjnym. Oblicz ilu było tam bezrobotnych wiosną 2001 roku, jeżeli w tym województwie bezrobocie wynosiło 19%.

2) W województwie śląskim mieszka około 2 mln osób w wieku produkcyjnym, a w województwie zachodniopomorskim około 700 tys. W którym z tych województw, wiosną 2001 r. była większa liczba bezrobotnych? O ile więcej? (w województwie śląskim bezrobocie wynosiło 14%, a w województwie zachodniopomorskim 21,5%.


czekam na odpowiedzi. :**

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T22:01:09+01:00
1) 2/5*3mln=1,2mln
1,2mln*19%=228tys.
Odp. Było tam 228 tysięcy bezrobotnych.

2) 2mln*14%=280tys.
700tys.*21,5%=150,5tys.

280tys. > 150,5tys.
280tys.-150,5tys. = 129,5tys.

Odp. Więcej o 129,5 tysiąca bezrobotnych było w województwie śląskim.
2 5 2
2010-02-28T00:15:33+01:00
1. 3mln*⅖=1,2mln-osoby w wieku produkcyjnym

1,2mln*19%=1,2mln*0,19=0,228mln=228tys
odp.bezrobotnych było 228 000(228tys)

2. Śląsk
2mln*14%=2mln*0,14=0,28mln=280 000

Zachodniopomorskie
700tys*21,5%=700tys*0.215=150,5tys=150 500

280 000(0,28mln) >150 500(150,5tys)-większe bezrobocie na Śląsku

280 000-150 500=129 500-o tyle osób więcej było bezrobotnych na Śląsku
odp.większe było bezrobocie na Śląsku ,o 129 500 osób więcej nie miało pracy na Śląsku niż w Zachodniopomorskim