PLINE BĘDZIE NAJ

Adam ma X lat.Siostry są młodsze od Adama : Ania o 3 lata, a Basia o 5 lat, a tata Adama jest od niego starszy o 30 lat, a mama o 28 lat. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego różnicę sumy liczb lat rodziców i sumy liczb lat dzieci. Jaką największą liczbą może być ta róznieca lat
ma wyjśc 66-x, 61

tylko napisz obliczenia :}

1

Odpowiedzi

2010-02-27T22:29:21+01:00
(x+28+x+30)-(x+x-3+x-5)

największa różnica=44