Odpowiedzi

2010-02-28T08:24:08+01:00
Witaj
dane v=90km/h=25m/s, f=0,45, g=10m/s2=10N/kg
szukane r
siła odśrodkowa Fr nie może przewyższyć siły tarcia T
Fr = T........T = N*f........N = Q = mg
mv2/r = mgf
r = v2/gf = 625m2/s2 //[10m/s2*0,45] = 138,89m ~~139m

...................pozdrawiam