Odpowiedzi

2010-02-28T08:39:32+01:00
1 Bolesław chrobry
2 Miszko II lambert
3 Kazimierz I odnowiciel
4 Bolesław II Śmiały
5 Władysław I Herman
6 Bolesław III krzywousty
7 Władysław łokietek
8 Kazimierz III wielki
2010-02-28T08:40:16+01:00
Mieszko I
Bolesław Chrobry
Mieszko II
Kazimierz Odnowiciel
Bolesław Śmiały
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław Laskonogi
Henryk Brodaty
Konrad Mazowiecki
Bolesłwa V Wstydliwy
Leszek Czarny
Przemysł II
Władysław Łokietek
Kazimierz Wielki


Licze na najlepsze:).
  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T08:40:56+01:00
1.Mieszko I (960 - 992)
2. Bolesław Chrobry (1025)
3. Mieszko II (1025 – 1031 i 1033 - 1034)
4. Kazimierz Odnowiciel (1034 – 1037 i 1040 – 1058)
5. Bolesław II Śmiały (1076 – 1079)
6. Władysław I Herman (1079 – 1102)
7. Zbigniew (1102 – 1107)
8. Bolesław III Krzywousty (1102 – 1138)
9. Władysław II Wygnaniec (1138 – 1146)
10. Bolesław IV Kędzierzawy (1146 – 1173)
11. Mieszko III Stary [1173 – 1177 i 1194 – 1202 (z Leszkiem Białym)]
12. Kazimierz III Sprawiedliwy (1177 – 1194)
13. Leszek Biały [1194 – 1202 (z Mieszkiem Starym), 1202 – 1210 i 1211 – 1227]
14. Władysław Laskonogi (1202 i 1228)
15. Henryk I Brodaty (1232 – 1238)
16. Henryk II Pobożny (1238 – 1241)
17. Konrad Mazowiecki (1229 – 1232 i 1241 – 1243)
18. Bolesław V Wstydliwy (1243 – 1279)
19. Leszek Czarny (1279 – 1288)
20. Henryk IV Probus (1288 – 1290)
21. Przemysł II (1295 – 1296)
22. Władysław Łokietek [1306-1333(od 1320)]
23. Kazimierz Wielki (1333-1370)


Liczę na naj :)