Sformułuj podane informacje używając procentów

a) na każde stro drzew trzy zostały wycięte.
b) Połowa owoców na straganie to jabłka.
c) Co czwarty orzech jest pusty.
d) Jedna piątą koralików stanowią koraliki czerwone,
e) Pensja Pana Nowaka to dwukrotność średniej płacy.
f) Obroty formy "A" są trzykrotnie większe od obrotów firmy "Z"

Zamień podane ułamki i liczby mieszane na procenty:

a) 0,23 0,6 1,2 0,015 6,05 14
b) 3/5 2 3/4 5/8 3/11 1 1/9
c) 1/3 5/6 1 1/3 3/11 1 1/9

( w podpunkcie "C" najpierw należy znaleźć rozinięcia dziesiętne ułamków, wyniki podac z dokładnością do setnych części procenta.

3

Odpowiedzi

2009-10-18T19:58:45+02:00
A) na każde sto drzew trzy zostały wycięte.
3% drzew zostało wyciętych
b) Połowa owoców na straganie to jabłka.
50% owoców na straganie to jabłka
c) Co czwarty orzech jest pusty.
25% orzechów jest pusta
d) Jedna piątą koralików stanowią koraliki czerwone,
20% koralików stanowią koraliki czerwone
e) Pensja Pana Nowaka to dwukrotność średniej płacy.
Pan Nowak ma pensję 200% wyższą od średniej płacy.
f) Obroty formy "A" są trzykrotnie większe od obrotów firmy "Z"
Firma A ma o 300% większe dochody od firmy Z.

a) 0,23=23%
0,6=60%
1,2=120%
0,015=1,5%
6,05=605%
14=1400%

b) 3/5=60%
2 3/4=275%
5/8=62,5%
[źle chyba przepisałeś, ale podaję]
3/11=27,(27)%
1 1/9=111,(1)%
[te są w książce]
7/20=35%
1 i 3/25=112%
3/2=150%

c) 1/3=0,(3)≈33,33%
5/6=0,8(3)≈83,33%
1 1/3≈133,33%
3/11=0,(27)≈27,27%
1 1/9=1,(1)≈111,11%
52 4 52
2009-10-18T20:02:33+02:00
A)3% drzew zostało wycięte
b)50% owoców na straganie to jabłka
c)25% orzechów jest pustych
d)20% koralików stanowią koraliki czerwone
e) pensja pana Nowaka wynosi 200% średniej płacy
f) obroty firmy a są o 33 1/3% wiąksze od obrotów firmy Z
26 3 26
2009-10-18T20:05:24+02:00
Sformułuj podane informacje używając procentów

a) 3 % drzew zostało wyciętych.
b) 50% owoców na straganie to jabłka.
c) 25% orzechów jest pustych
d) 20% stanowią koraliki czerwone,
e) Pensja Pana Nowaka to 200% średniej płacy.
f) Obroty formy "A" są o 300% większe od obrotów firmy "Z"

Zamień podane ułamki i liczby mieszane na procenty:

a) 23% , 6%, 120%, 1,5% ,605% , 1400%
b) 60% , 275% , 62,5% dalej nie chce i się robić
27 3 27