Odpowiedzi

2010-02-28T09:20:42+01:00
Witaj
W ciałach stałych atomy lub cząsteczki, z których są one zbudowane, znajdują
się w najmniejszych odległościach w porównaniu z pozostałymi stanami
skupienia. W wielu metalach występują sieci krystaliczne o najciaśniejszym upakowaniu. Próby dalszego zmniejszania objętości czyli zbliżania elementów
sieci krystalicznej prowadzi do powstania ogromnych kulombowskich sił
odpychania, które to uniemozliwiają .

..............................pozdrawiam